ដំណាំ

រូបមន្តធ្វើជីអ័រម៉ូន ជួយដើមឈើឲ្យកាន់ផ្កាផ្លែ និងទទួលផលច្រើន

ដើម្បីបំពេញបានតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារ និងផលចំណូលជាប្រចាំនោះ កសិករអាចបង្កើនការប្រមូលផលដំណាំបានកាន់តែច្រើន …

Read More »

របៀប​ដាំ​ដំណាំ​ស្ពៃ​ក្ដោប​ឲ្យបាន​ផល​ល្អ​

ការដាំ​ដំណាំ​ស្ពៃក្ដោប ​ជា​របរ​សំខាន់​មួយដើម្បី​រក​ចំណូល​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​គ្រួសារ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ឡើយ។ …

Read More »

វីធីសាស្រ្តដាំជីររណា

ការដាំ​ជីរ​រណារ ឬ​ជីរ​បន្លា​បានក្លាយជា​មុខរបរ​បន្ថែមមួយក្រៅ​ពី​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​គ្រួសារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រជាកសិករប្រមាណជា៥០គ្រួសារដែលរស់នៅ​ក្រុង​បាត់ដំបង …

Read More »