សុខភាព

ព័ត៌មានសុខភាពនានារបស់គេហទំព័រភ្នំពេញញូស៍ ជាការចែករំលែកចំណេះដឹង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុណ្ណោះ។ រាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព សូមលោកអ្នក ធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដោយផ្ទាល់។

អាហារ១១យ៉ាង ជួយដល់ខួរក្បាល និងបង្កើនការចងចាំ

បញ្ហាខួរក្បាល វាជាប្រធានចំបងដែលមនុស្សច្រើនកំពុងប្រឈមមុខ ព្រោះថាវាជាភ្នាក់ងារកណ្តាលគ្រប់គ្រងនូវរាងកាយទាំងមូល …

Read More »

ស្វែងយល់ពីជំងឺពុកឆ្អឹង

ជម្ងឺ​ពុកឆ្អឹង​កើត​ឡើង​ដោយ​សារតែ​ថយចុះ​នូវជាតិ​កាល់ស្យូមក្នុងឆ្អឹង ជា​ហេតុ​ធ្វើឱ្យ​ឆ្អឹងចុះ​ខ្សោយ និងឈានទៅពុកឆ្អឹងបាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។  …

Read More »

បញ្ហាកុមារលើសទម្ងន់ បានក្លាយប្រធានបទចម្បងរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន

បច្ចុប្បន្នមាតាបិតា​មួយចំនួនធំ មមាញឹកនឹងការងាររកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ ពួកគេតែងប្រគល់ភារៈមើលថែ …

Read More »

សុវត្ថិភាពអាហារសម្រាប់កុមារ

តើអ្វីជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ? ហើយហេតុអ្វីទើបចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ? សុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាការបង្ការ …

Read More »