សុខភាពកុមារ

អាហារ១១យ៉ាង ជួយដល់ខួរក្បាល និងបង្កើនការចងចាំ

បញ្ហាខួរក្បាល វាជាប្រធានចំបងដែលមនុស្សច្រើនកំពុងប្រឈមមុខ ព្រោះថាវាជាភ្នាក់ងារកណ្តាលគ្រប់គ្រងនូវរាងកាយទាំងមូល …

Read More »

បញ្ហាកុមារលើសទម្ងន់ បានក្លាយប្រធានបទចម្បងរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន

បច្ចុប្បន្នមាតាបិតា​មួយចំនួនធំ មមាញឹកនឹងការងាររកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ ពួកគេតែងប្រគល់ភារៈមើលថែ …

Read More »

សុវត្ថិភាពអាហារសម្រាប់កុមារ

តើអ្វីជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ? ហើយហេតុអ្វីទើបចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ? សុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាការបង្ការ …

Read More »

តើគួរពិសារស្រាថ្នាំឬទេ?

មានការនិយមតៗគ្នាពីបុរាណមក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ជឿថាការពិសារស្រាត្រាំផ្លែឈើគ្រប់មុខ ឫស​ឈើ …

Read More »