សង្រ្គាម

ថ្មីទៀតហើយ! ប្រមាណ៩០នាក់បានស្លាប់ និង​៤០០នាក់រងរបួស នៅកាប៊ុល

ក្រុងកាប៊ុល, ប្រទេសអាហ្គានីសដ្ឋាន៖ នៅទីប្រជុំជនដែលសម្បូរដោយស្ថានទូតនានាក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល …

Read More »